Κατασκευές κτιρίων - σπιτιών

Αναλαμβάνουμε να κατασκευάσουμε το σπίτι των ονείρων σας. 

Ξεκινώντας από τον σχεδιασμό και την κοστολόγησή του μέχρι την τελική υλοποίηση. 

Προγραμματίζουμε, οργανώνουμε και επιβλέπουμε βήμα βήμα το έργο ξεκινώντας από τις χωματουργικές εργασίες, την κατασκευή του φέροντος οργανισμού, τις εργασίες μόνωσης και τοιχοποιίας, των επιχρισμάτων, την τοποθέτηση δαπέδων και κουφωμάτων, την ηλεκτρομηχανολογική και υδραυλική εγκατάσταση, την ξυλεία, τοποθέτηση κουζίνας και ερμαρίων έως και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Κάθε εργασία έχει τις ιδιαιτερότητες της αλλά μετά από μεγάλη εμπειρία μας στον χώρο των κατασκευών και των ανακαινίσεων τίποτα δεν είναι δύσκολο. 

Αναλαμβάνουμε το κάθε έργο από το μηδέν και το παραδίδουμε «με το κλειδί στο χέρι».

oiio9